Światowy Dzień Chorego

2019 dzień chorego

W przypadający 11 lutego 27. Światowy Dzień Chorego w kaplicy Hospicjum zgromadziło się blisko 80 osób na wspólnej modlitwie.
Pacjenci wraz z rodzinami, przedstawiciele samorządu,lokalnych organizacji i stowarzyszeń i ośrodków pomocy społecznej, wolontariusze oraz personel medyczny uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Zadarko.
Podczas Mszy Świętej ks. biskup wraz z towarzyszącymi mu kapłanami - ks.Tomaszem Rodą - dyrektorem Caritas diecezji i ks. Krzysztofem Sendeckim,dyrektorem hospicjum - udzielili zgromadzonym sakramentu namaszczenia chorych. Oprawę muzyczną Eucharystii zadbała pani Teresa Kalinowska wraz z młodzieżą z Parafii w Krosinie.
Po raz pierwszy obchody poszerzono o część naukową.
O problemach życia chorych i ich bliskich - o lęku, wybaczeniu, miłości - opowiedział trener personalny Konrad Mężyński.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Powiatu Sławieńskiego Wojciechowi Wiśniowskiemu, za objęcie tegorocznej uroczystości honorowym patronatem.
Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta Darłowo, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz Fundacji „Morze miłości” za nieocenioną pomoc przy organizacji uroczystości.
Dziękujemy wolontariuszom oraz wszystkim, którzy przyszli do naszego domu, żeby razem z nami uczestniczyć w tej uroczystości.

To była ważna chwila dla naszych chorych i ich rodzin.
Dzięki świadectwu Waszej miłości mogliśmy przeżyć ten dzień pełni wiary i nadziei.
Jesteśmy wdzięczni za ten wspólny czas budowania jedności z naszymi chorymi.

Polecamy


1procent hd


logo hospicjum


caritas logo