Prace w ogrodzie dla chorych i ich rodzin

0327 007Na nowo ruszyliśmy z tworzeniem naszego ogrodu spacerowo- rehabilitacyjnego dla chorych i ich rodzin.
27marca bardzo intensywnie pomagała nam młodzież z Zespołu Szkół Społecznych w Karlinie, pod opieką p. Magdaleny Sadowskiej.
Tradycyjnie mogliśmy też liczyć na naszych stałych wolontariuszy, a także przyjaciół naszego domu.

Popołudnie upłynęło intensywnie nasadzeniu krzewów.
Po pracy był również czas na relaksprzy pizzy.

Dziękujemy serdecznie za ogromną pomoc.
Ogród już nabiera nowych kształtów.

Polecamy


1procent hd


logo hospicjum


caritas logo