Z wizytą w gimnazjum w Postominie

0921 003Trwając w kampanii promującej przede wszystkim idee wolontariatu dziękujemy wszystkim, którzy nas zapraszają.
Dzięki jednej z nauczycielek – Annie Kwiatkowskiej, która też jest naszą wolontariuszką gościliśmy już w gimnazjum w Darłowie, z którym już od jakiegoś czasu współpracujemy.
Młodzież wraz z Panią Anną regularnie przyjeżdża do hospicjum na takie akcje jak mycie okien, sadzenie kwiatów, czy też np. czytanie chorym książek.

20 września br. dzięki staraniom ks.Damiana Derdzińskiego, wybraliśmy sie do gimnazjum w Postominie.

Mieliśmy możliwość opowiedzieć o codziennym życiu w naszym hospicjum i zachęcić do wolontariatu.
Była to okazja do opowiedzenia o akcjach, które podejmujemy na rzecz naszego domu.

Lista tych akcji jest dość obszerna:

  • zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum w organizowanych kwestach;
  • zaangażowanie w sprzedaż zniczy na koniec października;
  • udział w organizowanych zbiórkach żywności;
  • zaangażowanie jesienią i wiosną w akcje Pola Nadziei;
  • organizowanie i udział w koncertach, przedstawieniach i innych formach aktywności kulturalnej dla chorych na terenie hospicjum;
  • włączenie się w akcję Zbierania Nakrętek;
  • realizowanie nowych pomysłów – hospicjum jest otwarte na ciekawe i nowe możliwości.

Dyrektor ks. Krzysztof Sendecki zainspirował nas inicjatywą nowej formy wolontariatu, jaką jest "Akademia – zrób to sam”.
Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży chcącej mieć bezpośredni kontakt z chorymi.

Dziękujemy młodzieży za zainteresowanie oraz aktywne słuchanie.
Już zgłaszają się nowi kandydaci do wolontariatu, co daje nam radość i wiarę, że będzie ich coraz więcej.
Wolontariat wyzwala pokłady dobra. Dary które są w nas złożone odkrywamy służąc innym ludziom. A ponieważ Jezus jest Źródłem Miłosierdzia, które nigdy się nie wyczerpuje, możemy dawać innym coraz więcej poprzez życie w łączności z Nim.

Polecamy


1procent hd


logo hospicjum


caritas logo