2019-03-27  Prace w ogrodzie dla chorych i ich rodzin

2019-02-11  Światowy Dzień Chorego