2019-03-27  Prace w ogrodzie dla chorych i ich rodzin