Opieka hospicjum domowego

Pod opiekę hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci:

  • chorujący na nieuleczalną,
  • postępującą chorobę nowotworową w końcowym okresie życia,
  • oraz pacjenci z odleżynami IV stopnia.

Celem opieki nad pacjentem w domu jest zwalczanie bólu i poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Wizyty odbywają się w zależności od potrzeb - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez pielęgniarkę i przez lekarza w zależności od potrzeb ( nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu ).
Pacjent oraz rodzina mają stały telefoniczny kontakt z pielęgniarkami i lekarzem.
W razie konieczności wizyty odbywają się natychmiast zaraz po zgłoszeniu, tak aby rodzina była pod stałą opieką i kontrolą lekarza i pielęgniarek.

Warunki przyjęcia do hospicjum domowego:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty;
  • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego;
  • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum;
  • potrzeby chorego;
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Polecamy


1procent hd


logo hospicjum


caritas logo