Listopad 2017

2017-11-18 Akademia Pomysłów

Akademia Pomysłów

1116 005Nowa forma wolontariatu „Akademia Pomysłów” już się u nas przyjęła na dobre.
Artystyczne zajęcia które w jej ramach prowadzimy po południami kilka razy w tygodniu integrują naszych chorych, wolontariuszy i personel.
To ciekawa forma spędzania wolnego czasu naszych podopiecznych, a także możliwość, szczególnie dla osób młodych ,,oswajania się” z chorobą, cierpieniem.

2017-11-01 Podziękowanie

P O D Z I Ę K O W A N I A

          Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w tegoroczną zbiórkę na rzecz naszego Hospicjum.

          Z całego serca dziękujemy Burmistrzowi Arkadiuszowi Klimowiczowi, Staroście Wojciechowi Wiśniowskiemu oraz radnym Urzędu Miasta w Darłowie i wolontariuszom, którzy w dniu 1 listopada czynnie kwestowali na darłowskich cmentarzach, zbierając fundusze na rzecz pacjentów naszego Domu.

          Dziękujemy w szczególności wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym udało się pozyskać łącznie21 tys. zł.

          Niezwykle cieszy nas fakt, że ludzie tak chętnie podejmują szczytny cel pomocy najbardziej potrzebującym.

Za szczerość Waszych gorących serc
serdeczne Bóg zapłać.