Życzenia Wielkanocne

„Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”
(Sekwencja Wielkanocna)

Niech Chrystus – Zwycięzca śmierci
nieustannie nam przypomina,
że powołani jesteśmy do życia,
a nie do śmierci.

Dlatego oddał On swoje życie za nas,
byśmy mieli życie wieczne.
Prawdziwej radości w czasie,
gdy śmierć zwarła się z życiem.

„Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja
a miejscem spotkania
będzie Galilea!”

Z najlepszymi życzenia świątecznymi

Dyrektor,
Pacjenci oraz Pracownicy
Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas
im. Bpa Cz. Domina w Darłowie