Formy wolontariatu

Formy wolontariatu

Wolontariat może przybierać różne formy.
Każda pomoc jest potrzebna, a wolontariusz w konsultacji z koordynatorem określa, w jaki sposób może i chce pomagać.
Jego rola jest ustalana po zdobyciu pewnych umiejętności, zapoznaniu się z możliwościami, które daje hospicjum i rozeznaniu swoich predyspozycji.

Kandydaci na wolontariusza hospicyjnego zostają przeszkoleni z podstawowej wiedzy o wolontariacie oraz z zakresu opieki paliatywnej. Szkolenia mają na celu przygotowanie wolontariusza do pracy w hospicjum, jako wsparcie i pomoc pacjentom oraz personelowi. Szkolenia przeprowadzane zostają w formie wykładów, oraz warsztatów.

wol 002

FORMY WOLONTARIATU:
Wolontariusz opiekuńczy to osoba wspomagająca pracę personelu medycznego.
Pomaga bezpośrednio przy pacjentach.
Do zadań wolontariusza opiekuńczego należy m.in.:

 • pomoc przy pielęgnacji– zakres zawsze jest uzgadniany i realizowany pod nadzorem odpowiedniego personelu medycznego;
 • karmienie – pod nadzorem personelu;
 • towarzyszenie pacjentowi i organizowanie czasu wolnego ( rozmowy, czytanie, spacery, modlitwa);
 • robienie drobnych zakupów, zgodnie z życzeniem pacjenta.

Wolontariuszem akcyjnym może zostać każdy niezależnie od wieku i wykształcenia.
Taki wolontariusz nie pomaga bezpośrednio przy pacjentach, włącza się w organizację i przeprowadzenie akcji, mających na celu działania edukacyjne, informacyjne oraz pozyskanie środków finansowych na rzecz Hospicjum.
Może on pomóc w naszych akcjach poprzez:

 • zbiórką pieniędzy na rzecz Hospicjum w organizowanych kwestach;
 • zaangażowanie w sprzedaż zniczy;
 • aktywny udział w takich imprezach jak wakacyjny festyn ”Morze Miłości”;
 • udział w organizowanych zbiórkach żywności na rzecz hospicjum;
 • zaangażowanie jesienią i wiosną w akcje Pola Nadziei, również promowanie tej idei w społeczeństwie;
 • organizowanie i udział w koncertach, przedstawieniach i innych formach aktywności kulturalnej dla chorych na terenie hospicjum;
 • włączenie się w akcję Zbierania Nakrętek, oraz propagowanie tej inicjatywy w społeczeństwie lokalnym;
 • brać czynny udział w uroczystościach związanych z życiem domu hospicyjnego;
 • realizowanie nowych pomysłów – hospicjum jest otwarte na ciekawe i dobre inicjatywy.
wol 003

Ponadto, wykorzystując swoje umiejętności, wolontariusz może pomagać hospicjum jako:

 • ogrodnik,
 • informatyk,
 • pomoc w kuchni,
 • fotograf.
wol 004

Wolontariat młodzieżowy
Zapraszamy też młodzież w wieku do 18 lat chcącą systematycznie włączać się w akcje naszego hospicjum, pod opieką osoby pełnoletniej, np. nauczyciela, opiekuna szkolnego wolontariatu itp.
Młodzież dobrze sprawdza się w:

 • czytaniu chorym książek,
 • akcjach porządkowych ( mycie okien, sadzenie kwiatów w ogrodzie itp.),
 • przygotowaniu dekoracji świątecznych,
 • uczestniczeniu w kwestach i zbiórkach,
 • rozprowadzaniu żonkili w czasie akcji Pola Nadziei.

Wolontariat duchowy:
Wolontariat duchowy to forma wsparcia poprzez codzienną, wierną modlitwę w intencji naszych chorych, ich rodzin, ale też spraw naszego Domu.
Gromadzi ludzi, którym sprawy hospicjum są bliskie i czują potrzebę pomocy, ale z różnych przyczyn nie mogą fizycznie uczestniczyć w życiu naszego domu.
Chętnych zapraszamy na spotkania modlitewne i formacyjne, a także niedzielne Msze Święte na godz. 15:00 poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu.

Koło koronkowe liczy 9 osób, które przez codzienną modlitwę zanurzają Hospicjum, chorych i ich rodziny w Bożym Miłosierdziu.
Każdy z członków grupy odmawia codziennie koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, co miesiąc inny.

wol 005
wol 007
wol 008

 SŁÓW KILKA O WOLONTARIACIE:

„Potrzebna jest dziś nowa « wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.”
„Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.”

Jan Paweł II, List Apostolski Novo Millennio Ineunte

„Wolontariat we wszystkich swoich postaciach jest przede wszystkim sprawą serca: serca, które potrafi otwierać się na potrzeby braci, dostrzegając ich wzniosłą ludzką godność (…)”.

Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 7 stycznia 2001

wol 009

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych ?
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia».
Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. (… ).
Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”

„(…) Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu