Światowy Dzień Chorego

W przypadający 11 lutego 27. Światowy Dzień Chorego w kaplicy Hospicjum zgromadziło się blisko 80 osób na wspólnej modlitwie.
Pacjenci wraz z rodzinami, przedstawiciele samorządu,lokalnych organizacji i stowarzyszeń i ośrodków pomocy społecznej, wolontariusze oraz personel medyczny uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Zadarko.
Podczas Mszy Świętej ks. biskup wraz z towarzyszącymi mu kapłanami – ks.Tomaszem Rodą – dyrektorem Caritas diecezji i ks. Krzysztofem Sendeckim,dyrektorem hospicjum – udzielili zgromadzonym sakramentu namaszczenia chorych. Oprawę muzyczną Eucharystii zadbała pani Teresa Kalinowska wraz z młodzieżą z Parafii w Krosinie.
Po raz pierwszy obchody poszerzono o część naukową.
O problemach życia chorych i ich bliskich – o lęku, wybaczeniu, miłości – opowiedział trener personalny Konrad Mężyński.