Wolontariat

Każda pomoc jest potrzebna!

 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem – przeczytaj informacje zamieszczone poniżej i skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu. Wspólnie określicie, w jaki sposób możesz i chcesz nam pomagać. Twoja rola jako wolontariusza zostanie ustalona, gdy poznamy twoje predyspozycje, a w niektórych przypadkach, gdy pod naszą opieką przejdziesz potrzebne szkolenia. 

Wolontariat może przybierać różne formy.

Dołączając do naszego grona wolontariuszy, możesz pomagać nam jako:

Wolontariusz opiekuńczy wspomaga pracę naszego personelu medycznego, czyli pomaga bezpośrednio przy pacjentach.

 

Czym zajmuje się wolontariusz opiekuńczy? 

 • towarzyszy pacjentowi i organizuje pacjentowi czas wolny (rozmowy, czytanie, spacery, modlitwa),
 • pomaga w karmieniu pacjentów – pod nadzorem personelu;
 • pomaga przy pielęgnacji pacjentów– zakres pomocy zawsze jest uzgadniany i realizowany pod nadzorem odpowiedniego personelu medycznego,
 • robi drobne zakupy, zgodnie z życzeniem pacjenta.

 

Aby zostać wolontariuszem opiekuńczym nie trzeba mieć przygotowania medycznego. Hospicjum zapewnia wolontariuszom odpowiednie przygotowanie do wykonywanych czynności.

 

Zostań wolontariuszem opiekuńczym

Wolontariusz akcyjny włącza się w organizowanie i przeprowadzenie akcji prowadzonych przez Hospicjum. Są to często działania edukacyjne i informacyjne, a także różnego rodzaju zbiórki.

 

Czym zajmuje się wolontariusz akcyjny?

 • udziałem w zbiórkach pieniężnych i kwestach organizowanych przez Hospicjum,
 • udziałem w zbiórkach żywności na rzecz Hospicjum,
 • zaangażowaniem w sprzedaż zniczy,
 • włączeniem się w akcję Zbierania Nakrętek i promowaniem akcji w swoim otoczeniu,
 • aktywnym udziałem w imprezach takich jak wakacyjny festyn ”Morze Miłości”,
 • organizowaniem i udziałem w koncertach, przedstawieniach i innych formach aktywności kulturalnej dla chorych na terenie hospicjum,
 • promowaniem idei hospicyjnych w swoim otoczeniu
 • czynnym udziałem w uroczystościach związanych z życiem domu hospicyjnego 

 

Jako wolontariusz akcyjny możesz wykazać się kreatywnością i pomysłowością. Jeśli masz nowy ciekawy pomysł, to powiedz nam o tym. Hospicjum jest zawsze otwarte na ciekawe i dobre inicjatywy!

 

Zostań wolontariuszem akcyjnym

Młodym wolontariuszem może zostać każda osoba w wieku do 18 lat, która chce systematycznie włączać się w akcje naszego hospicjum- oczywiście pod opieką osoby pełnoletniej, np. nauczyciela, opiekuna szkolnego wolontariatu itp.


Czym zajmuje się młody wolontariusz?

 • czyta chorym książki,
 • pomaga w akcjach porządkowych ( mycie okien, sadzenie kwiatów w ogrodzie itp.),
 • przygotowuje z nami dekoracje świąteczne,
 • uczestniczy w kwestach i zbiórkach,
 • pomaga w rozprowadzaniu żonkili w czasie naszej akcji Pola Nadziei.

 

Zostań młodym wolontariuszem

Wolontariusz specjalista to osoba, która chciałaby wykorzystać swoje umiejętności i/lub wykształcenie, aby zajmować się specjalistycznymi potrzebami Hospicjum.

 

Wolontariusz specjalista może pomagać hospicjum na przykład jako:

 • ogrodnik,
 • informatyk,
 • pomoc w kuchni,
 • fotograf.
 • inne – może akurat potrzebujemy twoich umiejętności?

 

Zostań wolontariuszem-specjalistą

Wolontariusz duchowy to osoba, która wspiera Hospicjum poprzez codzienną, wierną modlitwę w intencji naszych chorych, ich rodzin, ale też spraw naszego Domu. Jeśli sprawy hospicjum są Ci bliskie i czują potrzebę pomocy, ale z różnych przyczyn nie możesz fizycznie uczestniczyć w życiu naszego domu, zapraszamy Cię do dołączenia do grona naszych wolontariuszy duchowych. 

 

Zostań wolontariuszem duchowym

Nie masz jeszcze doświadczenia, ale chcesz nam pomóc?

To żaden problem! Kandydaci na wolontariusza hospicyjnego zostają przeszkoleni z podstawowej wiedzy o wolontariacie oraz z zakresu opieki paliatywnej. Szkolenia mają na celu przygotowanie Cię do pracy w hospicjum, jako wsparcie i pomoc pacjentom oraz personelowi. Szkolenia przeprowadzane są w formie wykładów i warsztatów. 

 

Przyłącz się do nas 

 • jeśli jesteś pełnoletni, dysponujesz wolnym czasem i chcesz go podarować innym,
 • jeśli jesteś niepełnoletni, ale zainteresowany wolontariatem- zgłoś się z rodzicem/opiekunem, lub szkolnym koordynatorem,
 • jeśli czujesz potrzebę pomocy ludziom ciężko chorym,
 • jeśli chcesz zdobyć certyfikat wolontariusza opiekuńczego i podstawy wiedzy na temat opieki hospicyjnej,
 • jeśli chcesz realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości,
 • jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem.

Zainteresowała Cię nasza oferta wolontariatu?

„(…) Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

~ Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu