Zapraszamy do wolontariatu

Poczucie osamotnienia, szczególnie w trudnym doświadczeniu choroby, jest jednym z największych bóli ludzkiego serca.
Dlatego zapraszamy do wolontariatu ludzi którzy chcą podzielić się z innymi sobą, swoim czasem, dobrym słowem,umiejętnością słuchania.
Zachęcamy do współpracy osoby które chciałyby towarzyszyć naszym chorym, odpowiadając swoją obecnością na potrzeby ich serc.

Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorami wolontariatu.