Prace w ogrodzie dla chorych i ich rodzin

Na nowo ruszyliśmy z tworzeniem naszego ogrodu spacerowo- rehabilitacyjnego dla chorych i ich rodzin.
27marca bardzo intensywnie pomagała nam młodzież z Zespołu Szkół Społecznych w Karlinie, pod opieką p. Magdaleny Sadowskiej.
Tradycyjnie mogliśmy też liczyć na naszych stałych wolontariuszy, a także przyjaciół naszego domu.

Popołudnie upłynęło intensywnie nasadzeniu krzewów.
Po pracy był również czas na relaksprzy pizzy.

Dziękujemy serdecznie za ogromną pomoc.
Ogród już nabiera nowych kształtów.