Pożegnanie s. Nikodemy

Dzisiejszego dnia w naszym Domu odbyło się uroczyste pożegnanie siostry Nikodemy.
Tłumnie zgromadzeni wolontariusze oraz personel z nieukrywanymi łzami wzruszenia, dziękowali Siostrze za wieloletnią pracę pełną poświęceń, zaangażowania i niekończącej się pasji do obcowania z drugim człowiekiem.
Przez kolejne lata będziemy zbierać owoce jej ciężkiej pracy, czując w sercach siostrzane dobro i krzepiący uśmiech.
Serdecznie dziękujemy Siostrze za wszystko, co dzięki niej złożyło się na życie naszego Domu oraz życzymy wielu łask Bożych na drogach jej zakonnego powołania.

Niech wszędzie, tak jak i nam, niesie uśmiech, radość i piękne świadectwo wiary.