Obchody 10-lecia Domu Hospicyjno Opiekuńczego Caritas im. bpa Czesława Domina w Darłowie

Dom Hospicyjno – Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie został powołany przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Rozpoczął swoją działalność 1 października 2011 roku. Patronem naszego Domu jest biskup Czesław Domin, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko– Kołobrzeskiej w latach 1992-1996. Zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej w roku 1996r.  W czasie posługi biskupiej w naszej diecezji zorganizował wiele dzieł miłosierdzia, dlatego widzimy w Nim wzór do naśladowania i jego imieniem nazwaliśmy nasze hospicjum.

Od początku istnienia hospicjum przyświeca nam cel pomagać człowiekowi choremu podnosząc jego wartość życia, uwalniając od cierpienia fizycznego oraz duchowego. Naszym celem jest godne przeprowadzenie chorego oraz rodziny przez doświadczenia choroby nowotworowej.  

W roku 2021,  19 czerwca przeżywaliśmy rocznicę 10-lecia działalności naszego Hospicjum. W tym dniu została odprawiona msza święta w intencji chory, rodzin, personelu i wolontariuszy pod przewodnictwem JE ks. biskupa Edwarda Dajczaka.

Uroczystość została poprzedzona poświęceniem nowego krzyża postawionego przed Hospicjum a fundatorem były Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karnieszewice.

Po zakończonej liturgii przyszedł czas na przemówienia i podziękowania. Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością :

JE ks. biskupa Edward Dajczak,

Dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Tomasz Roda wraz z zastępcą Jackiem Krzyżanowskim

Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński

Przedstawiciele rady miasta Darłowo Justyna Osses

z-ca wójta  Gminy Sławno Artur Ciróg

Członkowie fundacji Charytatywnej „Morze Miłości” Joanna Klimowicz, Danuta Woźniak, Czesław Woźniak

Dyrektor MOPS w Darłowie Waldemar Wieczorek

dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie płk. Jarosław Banasik

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem mjr. Jacek Chmiel

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr Andrzej Brusiło

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku dr Łukasz Maciejunas

mł. chor Cezary SIerzputowski Zakład Karny w Czarnem

Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice Tadeusz Lewandowski

Sołtys Noskowa Stanisław Motykowski

przedstawiciele KGW z Kwasowo

Stowarzyszenia AXON ze Sławna pani Elżbieta Śledź

Właściciel fabryki Lark Leszek Klin

Właściciele ośrodka Róży Wiatrów Państwo Ukleja

Wolontariusze

Pracownicy

Pacjenci

oraz wielu gości i przyjaciół naszego Domu.

Po części oficjalnej w naszym hospicyjnym ogrodzie odbył się koncert na którym wystąpił Sebastian Chmiel a na koniec Garden Party z pysznymi daniami.