Bal charytatywny 2021

16. 10.2021 odbył się kolejny już Bal Charytatywny na rzecz naszego Hospicjum, który zorganizowała Fundacja Charytatywna „Morze Miłości” w Hotel Amber Port, Darłówko Zachodnie Na balu zebrano rekordową kwotę 133 961,16zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz na działalność i doposażenie Hospicjum. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, licytacje oraz dobrą zabawę. Organizatorom za ogrom włożonej pracy przy organizacji balu i wszystkim darczyńcom za przekazane rzeczy na licytacje.