XVI BAL CHARYTATYWNY

19.02.2021 odbył się już XVI bal charytatywny na rzecz naszego Domu Hospicyjno – Opiekuńczego Caritas im Bpa Czesława Domina. Ponownie został zorganizowany w Hotelu Amber Port, przez fundację charytatywną „Morze miłości”. Bal na 140 osób, połączony był jak zawsze z licytacją zebranych przedmiotów. Dochód z balu będzie przeznaczony na potrzeby bieżące hospicjum. Wszystkim gościom, darczyńcom oraz organizatorom dziękujemy za inicjatywę, chęć wsparcia hospicjum oraz za pracę włożoną w organizację balu.