Nasz patron

bp Czesław Domin ( 1929 – 1996 )


Biskup Czesław Domin był wielkim czcicielem Jezusa Miłosiernego i św. Michała Archanioła.

Zawołanie biskupie „Któż jak Bóg” dodawało mu zawsze odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. Zawsze mówił, że praca charytatywna Kościoła jest jednym z warunków skuteczności nowej ewangelizacji Europy. W pamięci wielu pozostał jako człowiek skromny, serdeczny, radosny, rozmodlony. Jego współpracownicy podziwiali jego wiarę, prostą jak wiara dziecka, zaufanie do Pana Boga, heroiczną pracowitość, umiejętność zaradzania dostrzeżonej biedzie.

Życiorys Biskupa Czesława:

  • 6 lipca 1929r. – Czesław Domin urodził się w Michałkowicach
  • 28 czerwca 1953r. – przyjmuje święcenia kapłańskie w Krakowie
  • 6 czerwca 1970r. – został mianowanym biskupem pomocniczym diecezji katowickiej
  • w roku 1980 – Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu przewodniczenie Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski
  • w latach 1981-1987 – był członkiem Komisji Stałej Caritas Europy
  • w latach 1981-1985 – był członkiem Rady Wykonawczej Caritas Internationalis.
  • w roku 1990 – zostaje pierwszym przewodniczącym reaktywowanej po 40 latach Caritas Polska
  • 1 lutego 1992r. – został mianowany ordynariuszem diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej
  • 15 marca 1996r. – Biskup Czesław Domin umiera po walce z chorobą nowotworową