Psycholog

W naszym Domu Hospicyjno-Opiekuńczym istnieje możliwość skorzystania z opieki i wsparcia psychologa. Psycholog dostępny jest dla pacjentów, ich rodzin i bliskich, zarówno w hospicjum stacjonarnym jak i domowym.


Opieka psychologiczna w naszym Hospicjum polega przede wszystkim na:

  • wsparciu emocjonalnym chorego,
  • pomaganiu w zrozumieniu przeżywanych uczuć, np. żalu, lęku, niepokoju u chorego,
  • towarzyszeniu, wspólnym spędzaniu czasu,
  • wspieraniu pacjenta w przystosowaniu się do pobytu na oddziale w domu hospicyjnym,
  • wzmacnianiu jakości życia chorego i zachęcaniu do dzielenia się odczuwanymi przeżyciami
  • wspieraniu rodziny pacjenta.


Opieką i wsparciem psychologa obejmowane są również rodziny oraz bliscy naszych pacjentów.
Bliscy chorego mogą zawsze na każdy etapie jego choroby podzielić się swoimi zmartwieniami, obawami, lękami z psychologiem oraz uzyskać wsparcie i zrozumienie. Psycholog służy pomocą również rodzinie, która jest w żałobie po utracie bliskiej osoby.


W naszym Hospicjum, oferujemy zarówno wsparcie grupowe, jak i indywidualne, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej grupa wsparcia zostaje zawieszona.

Zapraszamy do kontaktu indywidualnego.

Proszę pamiętać, że opieka psychologiczna w naszym Hospicjum jest nieodpłatna.

Szczegółowych informacji udziela psycholog hospicyjny

Renata Lepper-Zalewska,600 385 088.
ks dr Adam Falewicz