Psycholog

W naszym Domu Hospicyjno-Opiekuńczym istnieje możliwość skorzystania z opieki i wsparcia psychologa / psychoonkologa.
Psycholog dostępny jest dla pacjentów, ich rodzin i bliskich zarówno w hospicjum stacjonarnym jak i domowym.

Opieka psychologiczna, jaką obejmowani są pacjenci w naszym domu, polega przede wszystkim na:

  • wsparciu emocjonalnym w aktualnej sytuacji oraz kolejnych fazach choroby,
  • pomaga w przeżywaniu uczuć tj. żalu, lęku, smutku, niepokoju u chorego,
  • wyjaśnianiu stanów emocjonalnych przeżywanych przez pacjenta oraz jego najbliższe otoczenie w bieżącej sytuacji życiowej,
  • towarzyszeniu, wspólnym spędzaniu czasu,
  • udzielaniu pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu cierpienia psychicznego oraz odczuwanego lęku związanego z chorobą oraz jej dalszymi konsekwencjami,
  • psychoedukacji w zakresie odczuwanego lęku, bólu psychicznego oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z chorobą,
  • wsparciu pacjenta w przystosowaniu się i adaptacji do pobytu na oddziale w domu hospicyjnym,
  • wzmacnianiu jakości życia chorych, poprzez zachęcanie do dzielenia się odczuwanymi przeżyciami, troskami, lękami oraz skupiania się na teraźniejszości.

Opieką i wsparciem psychologa obejmowane są również rodziny oraz bliscy naszych pacjentów.
Bliscy chorego mogą zawsze na każdy etapie jego choroby podzielić się swoimi zmartwieniami, obawami, lękami z psychologiem oraz uzyskać wsparcie i zrozumienie. Psycholog swoją pomoc oferuje tez po smierci w sytuacji przezywania zaloby.

Oferujemy wsparcie grupowe i indywidualne – ks adam

Opieka psychologiczna jest bezpłatna.

Szczegółowych informacji udziela psycholog hospicyjny Renata Lepper-Zalewska, telefon: 600 385 088.

psycholog ks dr adam falewicz